foo

Et plejehjem til fysisk aktivitet med næring til sanserne

Designudfordring

Hvordan kan man invitere til og understøtte fysisk aktivitet og skabe næring til sanserne? 

Skab muligheder for fysiske aktiviteter og træning

Fysisk aktivitet medvirker til at fastholde og eventuelt styrke de ældre beboeres mobilitet og funktionsevne, og hermed muligheden for selvstændighed. Hvis muskelstyrke og kondition er faldende, fordi beboeren er for inaktiv, mindskes kroppens ydeevne, balancen påvirkes, og beboeren kan blive bange for at falde. Efterhånden bliver det vanskeligere og vanskeligere at gennemføre helt dagligdags fysiske opgaver som at gå på trapper, rejse sig fra stolen, løfte, bære osv. Regelmæssig og let tilgængelig adgang til fysisk aktivitet og træning er afgørende for at vedligeholde muskelkraft og udholdenhed. Det er samtidig forebyggende at have en solid muskelstyrke i forhold til risikoen for knoglebrud, og humøret forbedres, når man er fysisk aktiv. Når der er muligheder for fysisk aktivitet og træning i boligerne opnås tillige, at tiden, som medarbejderne anvender på transport af beboerne til og fra aktiviteter, reduceres.

Gør det nemt at finde vej

At bibeholde sin mobilitet er vigtig for beboerens oplevelse af frihed og autonomi. At bevæge sig omkring, gå på besøg hos hinanden og deltage i det, der foregår i fællesrummene, vedligeholder fysiske færdigheder og er med til at give gode oplevelser. Når de institutionelle rammer er udformet ensartede og er svære at skelne fra hinanden, begrænses beboerens mulighed for at bevæge sig omkring. Beboeren oplever, at det er vanskeligt at orientere sig og at finde vej, og det kan resultere i følelser af afmagt og hjælpeløshed. Plejeboligen må derfor udformes, så arkitekturen i videst muligt omfang støtter beboerens behov for at kunne orientere sig. Der må indbygges pejlemærker og uensartethed, så det ene sted derved adskiller sig fra det andet. 

Giv næring til sanserne

Alle ældre på plejehjem svækkes og før eller siden vil de på grund af manglende kræfter have svært ved at komme udenfor, og er derfor meget afhængige af, at det er rart at opholde sig inden døre. Eksempelvis har dagslys positiv indvirkning på depression. At ældes medfører på den ene side en generel svækkelse af sanseapparatet, og på den anden side er sanserne aktive til det sidste. Der skal derfor eksempelvis mere og bedre lys, bedre akustik, smukt og roligt interiør til for at stimulere sanseapparatet hos beboerne i plejeboligen. Samtidig er dufte, lugte, lyde og synsindtryk også medvirkende til oplevelser for mennesker, som i overvejende grad sidder stille, og dels medvirkende til at frembringe en hjemlig og genkendelig stemning.

20. Aug 2014 kl. 14:07