foo

Velfærdsteknologi på plejehjem – hvorfor, hvor og hvordan?

Foto: Colourbox.

Designudfordring

Hvordan kan velfærdsteknologi bidrage til at understøtte beboernes selvhjulpenhed, øge tryghed og skabe plads og tid til ny aktivitet? Hvor og hvordan kan det indgå i plejecentrets rum og rammer? 

Velfærdsteknologi og selvhjulpenhed

Nye velfærdsteknologiske løsninger i plejecentre giver beboere med funktionsnedsættelse muligheder for at tage hånd om flere ting selv i længere tid, og det er essentielt for deres fastholdelse af selvstændighed. De samme velfærdsteknologiske løsninger rummer mulighed for, at personalets arbejdsgange optimeres, og at ressourcer derved kan frigives til samvær med beboeren.

Fremtidens ældre er digitale

En meget væsentlig kvalitet ved velfærdsteknologier er imidlertid ikke så meget den specifikke hjælp til en given aktivitet, men mere bredt muligheden at få støtte til at opretholde sin kontrol over livet – at få støtte til at kunne vedblive med at være bedsteforælder, mor, ægtefælle osv.

Fremtidens beboere vil i stigende grad være fortrolige med den digitale, online verden. Flere undersøgelser om implementering af informationsteknologi viser også, at selv ældre med nedsat funktionsevne, kan lære at anvende teknologien. Internetadgang giver mulighed for at etablere eller fastholde forbindelser til verden uden for plejeboligen. Det er simpelt, billigt og for de kommende generationer af beboere et velkendt værktøj. Mulighederne for at kommunikere direkte med familie, børnebørn og venner, selv at opsøge underholdning, bestille litteratur og gøre indkøb, vil for ældre, som mestrer internetmulighederne, øge selvbestemmelsen og den personlige autonomi betydeligt og bidrage til at skabe indhold i den ældres dagligdag. 

Computerteknologi rummer også mulighed for at skabe relationer mellem generationer. Eksempelvis kan det få stedet til at blive mere tillokkende for besøgende børn og unge, hvis der i plejeboligen er populære computerspil og anden digital underholdning og kommunikation, som familien også kan bruge.

Digital pleje

Hvis det teknologiske potentiale skal forløses, vil en fremtidig arbejdsopgave på plejecentrene være ’digital pleje’. Beboerne i plejeboligen vil eksempelvis være afhængige af at blive introduceret til de muligheder, som findes på stedet og af at lære teknologierne at kende og lære at bruge dem. Det kræver, at én eller flere medarbejdere kan instruere i anvendelsen af teknologien, ved hvad der skal gøres, når det ikke virker, og selv er fortrolig med at bruge teknologien. Samtidig kan anvendelsen af teknologiske løsninger gøres til anledning for et fælles projekt, hvor beboere og medarbejdere må samarbejde og gensidigt hjælpe hinanden, for at tingene virker. Pensionerede ingeniører, programmører og andre med interesse og flair for teknologi vil være oplagte at drage ind i vedligeholdelsen af de teknologiske løsninger.

20. Aug 2014 kl. 07:25