foo

Redskaber til daginstitutioner

Dialogværktøjet Rum & Rammer

Hvis du er ansvarlig for et daginstitutionsbyggeri eller den tilhørende brugerinvolvering og søger redskaber, der kan inspirere til nytænkning, bidrage til at kvalificere brugernes input eller styrke koblingen mellem daginstitutionens pædagogiske værdier, profil og byggeprogrammet, så er Rum & Rammer lavet til at hjælpe dig.

Rum & Rammer er et dialogværktøj, der kan bruges til at åbne for dialogen om de valg, I står overfor i jeres byggeprojekt. Det at bygge nyt eller bygge om i en daginstitutioner komplekst med mange forskellige aspekter i spil. Placering, akustik, forældreforventninger, børns forskellighed, bæredygtighed og samarbejde med omverdenen - for bare at nævne nogle af de vigtige aspekter, der kan være en del af projektet.

Dialogværktøjet Rum & Rammer tilbyder en proces, der bringer deltagerne omkring vigtige aspekter på mange forskellige niveauer.

Rum & Rammer og de tilhørende vejledninger er designet til både at kunne involvere medarbejdere, der tænker helt konkret på børnenes hverdag i den ombyggede institution, og en projektleder fra teknisk forvaltning, der har fokus på at få skrevet et byggeprogram, der lever op til kommunens økonomi og kvalitetskrav.

Beskriv projektets succeskriterier

I Rum & Rammer starter I ud med at definere projektets fundament. Fundamentet omfatter de forudsætninger, som er lagt ind i projektet fra starten af. Fundamentet defineres typisk inden brugerne kommer på banen. Det kan være bygherrens projektleder udarbejder et udkast til projektets fundament, som så kan drøftes og godkendes af de rette beslutningstagere. Hvis I har nedsat en styregruppe for projektet kunne udkast til fundament præsenteres og uddybes i styregruppen. Involvering er en effektiv metode til at få de rette fagligheder med i udviklingsprocessen. I projekter uden brugerinvolvering kan det ske, at man bagefter har eksempler på løsninger, der fungerer uheldigt i hverdagen, og som måske kunne være undgået, hvis institutionslederen og dygtige nøglemedarbejdere havde været inddraget.

Dialogværktøjet Rum & Rammer tilbyder en proces, hvor man med udgangspunkt i projektets fundament starter en brugerproces, der har til formål at kvalificere løsninger i byggeriet.

Brugerinvolvering kan også bidrage til, at brugere får ejerskab til deres nye fysiske rammer og bakker op om byggeprojektet. Det er værdifuldt, når byggeriet går i gang og når bygningen skal tages i brug.

Klarhed i beslutningsprocessen

Beslutningsprocessen er vigtig i brugerprocesser. I kan derfor overveje at etablere en organisation for brugerinddragelse i projektet. Formålet med at etablere en klar organisering af projektet er at tydeliggøre, hvem der beslutter, hvem der inspirerer, indstiller forslag og skaber grundlaget for den rette idéhøjde i projektet. Hvis I f.eks. vælger at etablere en styregruppe for byggeprojektet og en brugergruppe for projektet, etableres der en rollefordeling mellem de forskellige fora. Formålet er at skille fora ad, så det tydeliggøres hvem der har fokus på hvad. Styregruppen kan fungere som øverste besluttende enhed i projektet.

Mere om dialogredskabet Rum & Rammer

Hvis du ønsker at vide mere om hvordan dialogværktøjet bruges, kan du læse mere her. 

Her beskrives værktøjets opbygning, og du kan downloade en brugsvejledning, samt de forskellige øvelser.

10. Nov 2014 kl. 12:11