foo

Procesredskaber til folkeskoler

Her præsenteres nogle procesredskaber, som er anvendt i forbindelse med afviklingen af en række lokale designworkshops på danske folkeskoler, og der tilbydes en række råd og fif til de brugere, som måtte ønske at bruge redskaberne til at gennemføre deres egen designworkshop.

Sammenhængende med procesredskaberne er uploaded et slideshow, som kan bidrage til en effektiv rammesætning og inspiration i forbindelse med en designworkshop, hvis formål er at indkredse, hvilke behov og ønsker der er til skolens fremtidige rum og rammer.

Formålet med redskaberne: Redskaberne fungerer som et dialogværktøj, og tager udgangspunkt i medarbejdernes dagligdag og praksis. Formålet med redskaberne er at gøre medarbejderne mere konkrete i forhold ønsker, målsætninger og behov for det forestående byggeri. Med nogle klare målsætninger der er konkretiseret på baggrund af en konstruktiv dialog, vil ledelsen og medarbejderne have et fælles styringsredskab, de kan navigere efter under hele forandringsprocessen.

 

Hvor lang tid skal man sætte af? Hvor lang tid man vil afsætte til formålet, handler naturligvis om behov og ressourcer. Men skal man have tid til at nå igennem alle øvelser og have tid til et par pauser undervejs, bør der afsættes minimum fire timer. 

 

Hvem skal deltage? Hvem og hvor mange der skal deltage i en lokal designworkshop, er naturligvis helt op til de lokale arrangører. Men skal man koble det strategiske ledelsesniveau med det operationelle niveau og samtidig sikre brugerinddragelse, er det en god idé at følgende aktører indgår: Ledelsen fra skoleforvaltningen samt nøglemedarbejdere, skoleledelsen og nøglemedarbejdere og evt. relevante repræsentanter fra lokale uddannelses -og kulturinstutioner. 

 

Faste bordgrupper: Det anbefales at opdele deltagerne i flere bordgrupper, som bliver sammen hele vejen, for at sikre, at fokusområderne udfoldes optimalt. Er der rigtig mange deltagere, kan der med fordel arbejdes med flere bordgrupper med samme fokusområde, med blik for en god dækning af alle. 

 

Den gode proces: For at sikre dynamik og fremdrift er det vigtigt, at deltagerne løbende arbejder med at få deres ideer, ønsker og behov på papir. Dette skaber fremdrift og medvirker til at strukturere diskussionerne, fastholde pointer og committe alle i bordgrupperne. Og det er samtidig langt lettere efterfølgende at opsamle de forskellige gruppers arbejde præcist og loyalt. Det er derfor en god idé, at hver øvelse startes med, at hver deltager skriver post-its med ideer, ønsker og behov efter at gruppen har brugt lidt tid på at teste om man er enige om opgaveforståelsen. Herfra tages så en fælles diskussion, hvor sedlerne gennemgås, prioriteres, struktureres, og hvor man gerne må arbejde frem mod en eller anden form for prioriteret konsensus. Er der ressourcer til det, er det oplagt, at projektleder mfl. faciliterer og temposætter. For at skabe videndeling og gensidig inspiration er det en god idé, at hver af øvelserne afsluttes med en kort diskussion i plenum, hvor facilitator eksempelvis spørger hver gruppe, hvilke to eller tre ideer, som man har diskuteret og arbejdet med.

Redskaber til workshops

Formålet med redskaberne er at hjælpe deltagerne til at komme i gang med at drøfte ønsker, målsætninger og behov i forhold til det kommende byggeri. Redskaberne fungerer som en rammesætning for diskussionen, og danner grobund for en konstruktiv dialog og bidrager med perspektiver til det forestående byggeprojekt.

Læs mere om workshop ifm. forberedelsepladser på skolen her

Læs mere om workshop ifm. understøttende undervisning og åben skole her

10. Nov 2014 kl. 12:15