foo

Workshop - forberedelsespladser

Inspirationsoplæg

For at komme godt igang med workshoppen er det vigtigt at give deltagerne en fælles referenceramme, så alle ved hvad der diskuteres. 

Download et rammesættende inspirationsoplæg med fokus på forberedelsespladser her.

Workshopøvelser

Workshopøvelserne er bygget op efter en struktur, der matcher den erkendelsesrejse lærerne kommer på, når de arbejder med opgaverne. Vi anbefaler derfor at øvelserne gennemgås som de er præsenteret her, og ingen udelades fra workshoppen. 

Øvelse 1

Øvelsen har fokus på de forskellige forberedelsessituationer en lærer har i løbet af en arbejdsdag på skolen. For at starte processen har vi på forhånd delt deres arbejdsopgaver op i henholdsvis individuelt arbejde, mødeaktivitet og produktion/det kreative værksted. Denne opdeling i øvelsen hjælper lærerne med en helt overordnet struktur i en hverdag, hvor opgaverne i praksis ellers oftest blandes sammen. I planchen skal det noteres, hvilke aktiviteter en typisk arbejdsdag indbefatter, fordelt efter de tre førnævnte kategorier, og hvad disse aktiviteter kræver af rum og rammer. 

Øvelse 2

I øvelsen præsenteres lærerne for forskellige undervisningssituationer, hentet fra deres dagligdag. Situationerne spænder blandt andre fra et langt teammøde med kolleger, til et kort møde med en bekymret mor til en konfrontation med en aggressiv elev. Til hver situation (seks i alt) skal lærerne matche de fysiske rammer, der bedst understøtter begivenheden.

Øvelsen hjælper lærerne til at sammenkoble rum og rammer med adfærd, og bidrager med nye perspektiver på mulige indretninger, der kan understøtte deres dagligdag i fremtiden.      

Download øvelse 1 og 2 her

Øvelse 3

Denne øvelse arbejdere videre med de tre overordnede kategorier som blev præsenteret i øvelse 1: individuelt arbejde, mødeaktivitet og produktion/det kreative værksted. I denne øvelse træder de blot et skridt dybere i deres dagligdag, og flere nuancer kommer på. Hvor de i øvelse 1 blot skulle definere deres hverdagsopgaver, giver øvelse 3 dem mulighed for at udfolde deres aktiviteter i relation til de fysiske rammer, nærheder og adfærd; faktorer der alle har en afgørende indflydelse på deres hverdag og trivslen på deres arbejdsplads.

Øvelsen hjælper lærerne til at forstå sammenhængen mellem rum og adfærd, og er samtidig med til at give lærerne nye ideer til hvordan deres skole kan indrettes mere hensigtsmæssigt så rum og rammer understøtter deres arbejdsopgaver.

De tre kategorier ’individuelt arbejde’, ’mødeaktivitet’ og ’produktion/det kreative værksted’ kan med fordel deles mellem tre eller flere bordgrupper.  

Øvelse 4

Som en afrunding på forløbet diskuteres der i øvelse 4, hvilke fokusområder, som er vigtigst for jer som skole at nå i mål med. Man kan selv lave en liste af fokusområder og notere dem i prioriteret rækkefølge.

Øvelsen opsummerer workshoppens mange diskussioner og bidrager med en præcisering af hvilke mål og ønsker, man ønsker at ’tage med sig hjem’ og arbejde videre med. 

Download øvelse 3 og 4 her

10. Nov 2014 kl. 12:16